Už ste sa dozvedeli všetko, čo potrebujete? Ak áno, môžete si u nás rezervovať noc.

Obchodné podmienky

 • Objednávka

  Klient si môže objednať pobyt prostredníctvom rezervačného systému na web stránke bunkers.sk

  Platba

  Prostredníctvom platobnej brány Stipe. Môžete zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD.

  Dodacie a platobné podmienky

  Prenajímateľ sa zaväzuje

  • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
  • umožniť v dobe trvania pobytu vojenské opevnenie Bunkers.sk užívať, na základe uhradenej faktúry za ubytovanie

  Nájomca sa zaväzuje

  • zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny Bunker.sk

  Podmienky prenájmu vo Wild House

  Check-in / check-out

  V deň príchodu je check-in od 14.00 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.

  Bezpečnostné pokyny

  Vstup na vojenského opevnenia Bunkers.sk je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým prenajímateľ umožní v dobe trvania nájmu vojenské opevnenie užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie vojenského opevnenia „Bunkers“, ktoré sú súčasťou Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vojenského opevnenia „Bunkers“ a na znak súhlasu, Prehlásenie podpísať.

  Deti a Bunkers

  Dieťa má vstup do Bunkers povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa nie je obmedzený.

  Kapacita

  Kapacita vojenského opevnenia Bunkers je určená pre 2 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.

  Cena

  Ceny ubytovania sú plané podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke bunkers.sk

  Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii

  Reklamácie sú vybavované

  telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0903 461 930

  e-mailom (info@bunker.sk)

   

  Storno podmienky

  22 dní a viac pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

  21 – 8 dní pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

  7 dní a menej pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.

   

Ideálne miesto na oddych v okolí Bratislavy

© All rights reserved

webdesign by Bunkers.sk

Už te sa dozvedeli všetko čo potrebujete?

Obchodné podmienky

 • Objednávka

  Klient si môže objednať pobyt prostredníctvom rezervačného systému na web stránke bunkers.sk

  Platba

  Prostredníctvom platobnej brány Stipe. Môžete zaplatiť kartami VISA a MASTERCARD.

  Dodacie a platobné podmienky

  Prenajímateľ sa zaväzuje

  • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
  • umožniť v dobe trvania pobytu vojenské opevnenie Bunkers.sk užívať, na základe uhradenej faktúry za ubytovanie

  Nájomca sa zaväzuje

  • zaplatiť za objednaný pobyt dojednanú cenu o rešpektovať bezpečnostné pokyny Bunker.sk

  Podmienky prenájmu vo Wild House

  Check-in / check-out

  V deň príchodu je check-in od 14.00 hod a v deň odchodu je check-out do 11.00 hod.

  Bezpečnostné pokyny

  Vstup na vojenského opevnenia Bunkers.sk je povolený len nájomcovi a osobám, ktorým prenajímateľ umožní v dobe trvania nájmu vojenské opevnenie užívať, pričom všetci zúčastnení sú povinní oboznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné pokyny pre užívanie vojenského opevnenia „Bunkers“, ktoré sú súčasťou Prehlásenia o dodržiavaní bezpečnostných pokynov pri používaní vojenského opevnenia „Bunkers“ a na znak súhlasu, Prehlásenie podpísať.

  Deti a Bunkers

  Dieťa má vstup do Bunkers povolený len v sprievode svojho zákonného zástupcu alebo v sprievodnej dospelej osoby, ktorá je zaň plne zodpovedná. Minimálny vek dieťaťa nie je obmedzený.

  Kapacita

  Kapacita vojenského opevnenia Bunkers je určená pre 2 osoby vrátane detí. Možnosť prístelky nie je možná a maximálna kapacita je prevádzkovateľom z dôvodu bezpečnosti a komfortu prísne obmedzená.

  Cena

  Ceny ubytovania sú plané podľa aktuálne uvedeného cenníka na našej web stránke bunkers.sk

  Reklamácie a storno podmienky, zmeny v rezervácii

  Reklamácie sú vybavované

  telefonicky (v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na telefónnom čísle 0903 461 930

  e-mailom (info@bunker.sk)

   

  Storno podmienky

  22 dní a viac pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 22 dní a viac pred príchodom, garantujeme vrátenie 100% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

  21 – 8 dní pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 21 – 8 dní pred príchodom, účtujeme storno vo výške 50% prijatej platby, alebo možnosť zmeniť termín rezervácie v rámci aktuálnej sezóny podľa aktuálnej dostupnosti.

  7 dní a menej pred príchodom

  Ak je rezervácia zrušená 7 dní a menej pred príchodom, účtujeme storno vo výške 100% prijatej platby a zmena pôvodnej rezervácie termínu už nie je možná.

   

Ideálne miesto na oddych v okolí Bratislavy

Kontakt

+421 903 461 930
info@bunker.sk

Fakturačné údaje

MB babs s. r. o.
Kyčerského 7028/4
811 04 Bratislava 
IČO 54502951
DIČ 2121699459