Nechajte sa obklopiť pôsobivou atmosférou a započúvajte sa do príbehov minulosti.

História

Československé predvojnové opevnenie bolo hlavne budované pri nemeckých, poľských, maďarských a neskôr aj rakúskych hraniciach. Tam buď dopĺňalo ťažké opevnenie alebo bolo stavane samostatne. Postupne boli budované aj vnútrozemské obranné línie, ktoré slúžili na spomalenie a znemožnenie postupu nepriateľských síl v prípade plánovaného ústupu armády na Slovensko. Medzi ne patrili už z veľkej časti dokončené obranné pozície nazývané Liběchovská prieka, Pražská línia a Vltavská línia.

Po Mníchovskej dohode v septembri 1938 väčšina postaveného opevnenia zostala na území odstúpených Sudet. Väčšina z týchto objektov sa zachovala. Väčšina opevnení vo vnútrozemí bola krátko po vzniku Protektorátu na príkaz nemeckej okupačnej správy zničená, aby neslúžila prípadnému odboju. Opačná situácia nastala na Slovensku, kde boli systematicky likvidované objekty v maďarskom záujme a zachovali sa len pevnosti na území Slovenského štátu. Do dnešného dňa sa zachovalo niekoľko tisíc pevností rozhádzaných po zalesnených svahoch pohraničných hôr, ale aj na rovinách Čiech, južnej Moravy, Slezska a Slovenska.

Vzor 37

Tento typ bol navrhnutý pre bočné streľby dvoch kulometov z bunkrových strieľní, ktoré boli chránené charakteristickými výstupkami, nazývanými “uši”. Úlohou týchto “úší” bolo zabrániť nepriateľskému vojakovi vyhnúť sa pri pritlačení k stene vstupu do streľného sektoru bunkru. Obsadenie tohto typu bunkru tvorilo 7 mužov. Je to najrozšírenejší typ ľahkého objektu vzor 37 a základný prvok ľahkej obrannej línie. Najviac rozšírenou modifikáciou bola A-160. V kopcovitom teréne boli často budované objekty v sklonenom alebo lomenom tvare. 

Vybavenie

Zbrane, buď 1-2 lehké alebo ťažké kulomety, sú umiestnené v strelniciach. Vstup je chránený mriežkou a pancierovými dverami. V medzipriestore sa nachádza ďalší vstup so vstupnou strelnicou. Ručný ventilátor zabezpečuje dodávku vzduchu a chráni posádku (3-7 mužov) pred splodinami spôsobenými streľbou. Na ochranu zadnej časti slúži granátový sklz a na pozorovanie a sú umiestnené periskopy v strope. Konštrukcia objektu je železobetónová a stropom o hrúbke 80 alebo 120 cm. Na strane nepriateľa je navyše objekt opatrený zemným valom, ktorý ho ďalej zosilňuje a maskujú.

Osud bunkrov

Po skončení vojny väčšina bunkrov bola opustená a ponechaná svojmu osudu. Niektoré z sú dnes otvorené pre verejnosť ako múzeá. Ostatné však chátrajú a sú postupne zapadávané do zabudnutia. Ich osud je často ovplyvnený nedostatkom financií na ich udržiavanie a obnovu. Bunkre z druhej svetovej vojny na Slovensku sú dôležitým svedkom histórie a pripomínajú nám udalosti tohto obdobia. Ich zachovanie a ochrana je dôležitá nielen pre zachovanie kultúrneho dedičstva, ale aj pre vzdelávanie budúcich generácií.

Zažíte nezabudnuteľný zážitok

Hľadáte nezvyčajnú a dobrodružnú formu ubytovania? Naša ponuka vám poskytne tú správnu dávku adrenalínu a histórie. Vzor 37 je jedným z najzaujímavejších vojenských bunkrov, ktorý dnes slúži ako jedinečné miesto pre ľudí, ktorí chcú zažiť dobrodružstvo.

Ideálne miesto na oddych v okolí Bratislavy

KONTAKT

+421 903 461 930
info@bunkers.sk
Kyčerského 7028/4 
811 04 Bratislava

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

MB babs s. r. o.
Kyčerského 7028/4
811 04 Bratislava
IČO: 54502951
DIČ: 2121699459

© All rights reserved

webdesign by Bunkers.sk

Nechajte sa obklopiť atmosférou a započúvajte sa do príbehov minulosti.

História

Československé predvojnové opevnenie bolo budované pri nemeckých, poľských, maďarských a neskôr aj rakúskych hraniciach. Postupne boli budované aj vnútrozemské obranné línie, ktoré slúžili na spomalenie a znemožnenie postupu nepriateľských síl v prípade plánovaného ústupu armády na Slovensko. Po 

Po Mníchovskej dohode v septembri 1938 väčšina postaveného opevnenia zostala na území odstúpených Sudet. Väčšina opevnení vo vnútrozemí bola krátko po vzniku Protektorátu na príkaz nemeckej okupačnej správy zničená, aby neslúžila prípadnému odboju. 

Vzor 37

Tento typ bol navrhnutý pre bočné streľby dvoch kulometov z bunkrových strieľní, ktoré boli chránené charakteristickými výstupkami, nazývanými “uši”. Úlohou týchto “úší” bolo zabrániť nepriateľskému vojakovi vyhnúť sa pri pritlačení k stene vstupu do streľného sektoru bunkru. Obsadenie tohto typu bunkru tvorilo 7 mužov. Je to najrozšírenejší typ ľahkého objektu vzor 37 a základný prvok ľahkej obrannej línie. Najviac rozšírenou modifikáciou bola A-160. V kopcovitom teréne boli často budované objekty v sklonenom alebo lomenom tvare. 

Vybavenie

Zbrane, buď 1-2 lehké alebo ťažké kulomety, sú umiestnené v strelniciach. Vstup je chránený mriežkou a pancierovými dverami. V medzipriestore sa nachádza ďalší vstup so vstupnou strelnicou. Ručný ventilátor zabezpečuje dodávku vzduchu a chráni posádku (3-7 mužov) pred splodinami spôsobenými streľbou. Na ochranu zadnej časti slúži granátový sklz a na pozorovanie a sú umiestnené periskopy v strope. Konštrukcia objektu je železobetónová a stropom o hrúbke 80 alebo 120 cm. Na strane nepriateľa je navyše objekt opatrený zemným valom, ktorý ho ďalej zosilňuje a maskujú.

Osud bunkrov

Po skončení vojny väčšina bunkrov bola opustená a ponechaná svojmu osudu. Niektoré z sú dnes otvorené pre verejnosť ako múzeá. Ostatné však chátrajú a sú postupne zapadávané do zabudnutia. Ich osud je často ovplyvnený nedostatkom financií na ich udržiavanie a obnovu. Bunkre z druhej svetovej vojny na Slovensku sú dôležitým svedkom histórie a pripomínajú nám udalosti tohto obdobia. Ich zachovanie a ochrana je dôležitá nielen pre zachovanie kultúrneho dedičstva, ale aj pre vzdelávanie budúcich generácií.

Jedinečný zážitok

Chcete zažiť nezvyčajný a dobrodružný typ ubytovania? Náš bunker vám prináša tú správnu dávku adrenalínu a histórie.

Ideálne miesto na oddych v okolí Bratislavy

Kontakt

+421 903 461 930
info@bunker.sk

Fakturačné údaje

MB babs s. r. o.
Kyčerského 7028/4
811 04 Bratislava 
IČO 54502951
DIČ 2121699459